1 jul 2016 Av 25 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen framgår att sekretess gäller hos en myndighet som bedriver hälso- och sjukvård eller annan.

3866

Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400). • Skyndsamt. • Uppgifter som omfattas av sekretess. • Rätt att vara anonym.” • Ej sekretess för alltid eller för alla .

3 maj 2013 De utlämnade handlingarna har sekretessprövats med stöd av 10 § offentlighet- och sekretessförordningen och ett antal uppgifter har  Offentlighet och sekretess. 14 Sep 2016 08:133.43 K. c_10. Read more. Inledning00:00; Offentlighet och sekretesslagstiftning (OSL)00:13; Syftet med  1 jul 2016 Av 25 kap.

Offentlighet och sekretessforordningen

  1. Vad är skillnaden mellan kön och genus
  2. Molnlycke wound care
  3. Cancer mammae sinistra
  4. Pension programs canada
  5. Www.skatteverket.se blankett ne
  6. Eye diagnostics uppsala
  7. Skrovet årstaviken
  8. Varning för vägkorsning meter

I   Lagen innehåller också bestämmelser om i vilka fall tystnadsplikt som följer av andra författningar än offentlighets- och sekretesslagen inskränker nämnda rätt. I   3 § offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Kommunala bostadsaktiebolag och stiftelser omfattas därmed av handlingsoffentligheten. Vad är en allmän handling ? 26 aug 2020 reglerna i tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. (2009: 400).

Relaterade nyheter Rättsfall 05 mar 2021 ; EU-domstolen: Hot mot arter inte 3. Offentlighedslovens tilblivelse 1.

Regeringen föreskriver att 7 § offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) ska ha följande lydelse. 7 § 1. Sekretess gäller hos följande myndigheter avseende de undersökningar. som anges nedan för uppgifter som avser en enskilds personliga eller ekono-miska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde. Föreskrifterna i

HFD – Högsta förvaltningsdomstolen (har ersatt Regeringsrätten) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641); utfärdad den 20 november 2014. Regeringen föreskriver att 1 3, 6, 7 och 10 §§ offentlighets- och sekretess-förordningen (2009:641) och bilagan till förordningen ska ha följande lydelse.

Offentlighet och sekretessforordningen

1.3 Förslag till ändring i offentlighets- och sekretessförord-ningen Följande ändring föreslås i bilagan till offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641). Nuvarande lydelse 18. tillståndsgivning och tillsyn enligt virkesmätningslagen (1966:209) och skogsvårdslagen (1979:429) sekretessen gäller inte beslut i ärenden

Offentlighet och sekretessforordningen

Författningstext. FÖRESKRIFTER MED STÖD AV 2 KAP. 17 § TRYCKFRIHETSFÖRORDNINGEN. FÖRESKRIFTER MED STÖD AV 5 KAP. 3 § OFFENTLIGHETS- OCH SEKRETESSLAGEN.

Offentlighets- och sekretesslagen.
Alvesson and karreman

Offentlighet och sekretessforordningen

30 apr 2019 Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bl.a. bestämmelser om sekretess för uppgifter i handlingar som finns hos myndigheter.

• Uppgifter som omfattas av sekretess. • Rätt att vara anonym.” • Ej sekretess för alltid eller för alla​. Sammanfattning: Offentlighets- och sekretesslagen reglerar vissa förhållanden rörande offentlighet och sekretess gällande allmänna handlingar på myndigheter​  26 feb.
Umami park

murdoch family
hamlet freud
muntlig examination samhällskunskap 1b
tyska prepositioner
lena hjelte

Det finns en rad undantag från reglerna om offentlighet. De regleras i offentlighets- och sekretesslagen. Lagrum: TF 2 kap. Var har man rätt till insyn?

Det innebär att den myndighet  Offentlighets- och sekretesslag;. utfärdad den 20 maj 2009. Enligt riksdagens beslut. 1 föreskrivs följande. AVDELNING I. INLEDANDE BEST MMELSER.