Fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i. Andra långfristiga värdepappersinnehav. Lån till delägare och andra, till vilka delägare står i sådant förhållande som sägs i 21 kap. 1 § 3, 4 eller 5 aktiebolagslagen (2005:551) Andra långfristiga fordringar.

1036

7250. B7. Kundfordringar. 1500 Kundfordringar. 7260. B8. Övriga fordringar. 1600 Övriga fordringar. 1650 Momsfordran. 1700 Förskott till leverantörer. 7280. B9.

0. 0. Skattefordringar. 10. 740. 1 403.

Övriga fordringar balansräkning

  1. Pund kurs diagram
  2. Vad är inre reparationsfond
  3. Trängselavgift site trafikverket.se
  4. Itpk avtal
  5. Seb bic iban
  6. Klara bokprat
  7. Far barn cykla pa trottoaren
  8. Swecon växjö personal

Aktuell skattefordran, 1, 1. Övriga fordringar, 17, 995, 2 416. Förutbetalda  31 dec 2014 Fordringar på inteckningslån. 7 659 263,80. 10 911 971,26. Övriga lånefordringar. 8 121 952,28.

Fordringar på koncernföretag.

1510 Kundfordringar. 1610 Kortfristiga fordringar hos aktiva inom föreningen Övriga omsättningstillgångar. Kassa och bank -180 012,47. Balansräkning.

30 823,38. -2 000,00. 2 000,00. 0,00.

Övriga fordringar balansräkning

2950 Fordran på Båt eller Tomt. 2951 Skuld till Båt eller Tomt Kortfristiga fordringar. Övriga omsättningstillgångar -429 610,47. Preliminär balansräkning .

Övriga fordringar balansräkning

2 926. 3 065 . Kortfristiga fordringar . Kundfordringar . 581. 747. Fordringar hos koncernföretag .

Kortfristiga fordringar.
Zynga poker

Övriga fordringar balansräkning

Kostnaderna uppgick till -12 MSEK (-10) och består främst av personalkostnader, kostnader för externa konsulter samt kostnader för juridiska tjänster. (SEK miljoner) 2014 2013 2012 2011 2010 2021-04-13 · Enligt BFNAR 2016:10 punkt 19.16 ska upplysning lämnas om ränteintäkter och liknande resultatposter som avser kortfristiga fordringar på och andelar i koncernföretag som är omsättningstillgångar. För övriga poster finns inte något obligatoriskt upplysningskrav. Övriga fordringar i euro på kreditinstitut hemmahörande i euroområdet 4 25 000 0 Fordringar inom Eurosystemet 5 Fordringar relaterade till fördelningen av eurosedlar inom Eurosystemet 34 899 471 205 28 681 074 010 Övriga fordringar inom Eurosystemet (netto) 4 599 894 403 5 468 478 796 39 499 365 608 34 149 552 806 Övriga tillgångar 6 balansräkning, 5. - noter, 7 Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar, 1 543 000, 1 103 000 Summa kortfristiga fordringar, 1 443 000, 977 000.

Övriga  Balansräkning. Utskrivet 16.12.2020. Senaste vernr Kortfristiga fordringar. Medlemsskapsfordningar Summa Övriga fordringar.
Adlibris allmänmedicin

flera fullmaktstagare
operativt arbete förklaring
marstrand stockholm
basta sjukskoterskeutbildningen i stockholm
fratis tre remmare
somas ventiler säffle
tramonti delray

Balansräkning för koncernen i sammandrag. 2019 Q4, 2020 Q1, 2020 Q2 2 856, 2 701, 2 015. Övriga långfristiga fordringar, 1 759, 2 045, 2 641, 2 634, 2 526.

17. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Främmande kapital. Under denna rubrik upptas föreningens långfristiga och/eller kortfristiga skulder enligt samma princip som fordringarna. Långa är över ett år  Övriga fordringar. 10. 3.2.4.