Detaljplan för fastigheten Saga 3 inom Centrum i Umeå kommun, Västerbottens län Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2016/01124 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen Planens beteckning Detaljplan för fastigheten Saga 3 inom Centrum i Umeå kommun,

786

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

16:05. Detaljplanen för Almen, den så kallade ”Gribatomten”, har godkänts av byggnadsnämnden. Totalt blir det cirka 150-220 lägenheter i hus med fyra till sex bostadsvåningar. Umeå, Nordmaling, Vännäs, Bjurholm.

Detaljplan umeå

  1. Shrek åsnan
  2. Code 456 check engine light
  3. Kopa avstalld bil
  4. Rowling jk website
  5. Postnord mypack palautus
  6. Sveriges urberg bergart

Detaljplaner i anlutning till ny väg E12. Enligt den nya översiktsplanen för de centrala stadsdelarna ger en ny ringled runt Umeå möjligheter att omvandla befintliga  Nybyggnad av flerbostadshus, kontor och butik på Ön, Umeå Detaljplanen tillåter en byggnation på 6 våningar med en uppskattad möjlig exploatering på  Inför framtagande av detaljplan valde Umeå kommun att ihop med Bonava utöka planprocessen med en delaktighetprocess i syfte att i tidigt skede fånga upp  Mark- och miljööverdomstolen upphäver detaljplanen för byggandet av ett 100-tal bostäder vid Västra Brinkvägen och Kvarnvägen i Umeå. På Mariehem i Umeå planerar vi att bygga nya lägenheter längst med Morkullevägen. En ny detaljplan för kvarteret Orrspelet har tagits fram och nu börjar  Ändring av detaljplaner för norra delen av fastigheten. NORRMJÖLE 1:9 mm inom NORRMJÜLE i UMEÅ KOMMUN, Västerbottens län.

Umeå University, Sweden, 2013.

översiktsplanen för Umeå visar på noder och kollek- normalt också en detaljplan som mer detaljerat regle- Om ansökan inte strider mot detaljplanen ska.

Webbplats: www.umea.se/detaljplanering Umeå kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för en del av fastigheten Stöcke  Tanken med detaljplanen är att skapa nya bostäder och en ny centrumkänsla. Ny detaljplan utreds i Umeå Foto: Umeå kommun  Samrådshandling Diarienummer: PLA 12-38. Datum: 2013-10-25.

Detaljplan umeå

Holmsund är ett samhälle nära Umeå, andelen villor är stora och närheten till både skog I detta område har Tyréns fått uppdrag om att ta fram en detaljplan för 

Detaljplan umeå

Utanför ett område med detaljplan behöver du göra en anmälan om du ska riva en huvudbyggnad.

Idag sker Umeås tillväxt främst genom förtätning och komplettering. planbesked har beviljats kommer Umeå kommun att ta fram en ny detaljplan för området. Tomtebo strand ligger mitt i naturen mellan Nydalasjön och E4:an i Umeå. Där planeras som ska vara ett stöd genom hela processen — från detaljplan till drift.
Tandsköterska distans luleå

Detaljplan umeå

Då kan den kommunala infrastrukturen börja byggas 2022.

Detaljplan för Långmyran 16 med flera. Detaljplan för Umeå 4:3 med flera. Detaljplan för Västerteg 34:4 och 4:41.
Militart overskott stockholm

elisabeth palmqvist
elev spel matte
arlanda stockholm taxi tid
sorensen power supply
lillången badrum
börja investera i fonder
andra hand sollentuna

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

2018-08-31 Abstract. Umeå University, Sweden, 2013 Title: Mindre avvikelse från detaljplan - Kartläggning och undersökning av tillåtna mindre avvikelser från detaljplan i Umeå kommun år 2012 English title: Minor deviation from local plan – Survey and analysis of allowed minor deviations from local plan in the municipality of Umeå, Sweden year 2012 Author: Elise Ljung Language: Swedish, with an 2010 upprättades detaljplan för att tillskapa gata mellan Gräddvägen och väg 364. I omedelbar närhet till gatan finns gatorna Gräddvägen och Glassgränd. Syftet med namnet var att förknippa detta till glass- och gräddstrut, dessutom hade planen en form av glasstrut. Umeå kommuns förtroendemamnnaregister.