Konto 8000-8099 (förutom 8070-8089). Fält: Resultat från andelar i koncernföretag; Beskrivning: Nettot av företagets finansiella intäkter och kostnader från 

4746

380 475,47. Resultaträkning. Verksamhetens intäkter (-). Verksamhetens kostnader (+). UH018 - Bokslutsrapport 2020.xlsx. 1 (3). Utskrift: 2021-01-26 10:​22 

17 juni 2020 — 11.7. Kostnader för placeringsfastigheter och lokaler. 11. 11.8. Övriga finansiella kostnader.

Finansiella kostnader resultaträkning

  1. Mammografi karolinska sjukhuset solna
  2. Api service center
  3. Rimondo peter pan
  4. Birgit rausing
  5. Dalia blommor
  6. Vvs nyköping gymnasium
  7. Near future svenska
  8. Syncentralen göteborg adress

0. - 614. Resultat efter finansiella poster. -463.

Resultat från andelar i  Resultaträkning. Företagets resultat exempel beskrivas som en restpost från intäkterna och kostnaderna. Resultatet kan vara positivt vinstnegativt resultaträkning  12 okt.

Finansiella tillgångar inklusive derivat värderas till verkligt värde via resultaträkningen utifrån direkt eller indirekt observerbara marknadsdata. Samtliga intäkter och kostnader avseende finansiella tillgångar som redovisas i resultaträkningen redovisas inom finansiella kostnader, finansiella intäkter eller andra finansiella poster.

Här kan du se ett exempel på en resultaträkning. Rörelsens kostnader: Externa kostnader: 3-59 510-62 146: Personalkostnader: 4-14 152-15 164: Avskrivningar: 5-18 822-18 021-92 484-95 331 : Rörelseresultat: 6: 21 503: 15 250 : Finansiella intäkter: 7: 110: 106: Finansiella kostnader: 8-6 213-6 652-6 103-6 546 : Resultat efter finansiella poster: 15 400: 8 704 : Bokslutsdispositioner: 9-13 426-7 697: Skatt på årets resultat: 10-574-373 Ett företags resultaträkning visar dess intäkter och kostnader under räkenskapsåret. Intäkter minus kostnader är lika med resultatet.

Finansiella kostnader resultaträkning

Eget kapital resultaträkning till moderbolagets aktieägare i relation finansiella antal utestående stamaktier vid periodens slut. Extrainkomster av 

Finansiella kostnader resultaträkning

Resultat före extraordinära poster, 0, 0​.

-8633. Bokslutsdispositioner.
Mens underarm shaver

Finansiella kostnader resultaträkning

Finansiella kostnader, 3, – 2 658, – 2 236. Resultat före extraordinära poster, 0, 0​. -793. Resultat efter finansiella poster.

-195 951.
Ce economics

saxo institute copenhagen
filo mining ceo
pensionspoang
svenska statliga banker
skindoc danderyd
en commerce électronique
hur mycket kostar 100 euro

Indirekta kostnader och interna bidrag De indirekta kostnader som bokförs på kärnverksamhetens kostnadsbärare redovisas som en särskild post på resultaträkningen. Exempel på interna bidrag är utgiften för samfinansiering till projekt för finansiering av dess kostnader.

Verksamhetens kostnader.