Not 4 Övriga externa kostnader. Not 5 Personalkostnader. Not 6 Eventualförpliktelser. Not 7 Avskrivning och nedskrivning av anläggningstillgångar. Not 8 Exceptionella intäkter. Not 9 Resultat från finansiella omsättningstillgångar. Not 10 Räntekostnader och liknande resultatposter.

5438

-101572,81. Frifilliga personalkostnader. -1500,00. -1500,00. -2060,02. Utrymmeskostnader. -19000,00. -16000,00. -15059,27. Övriga utrymmeskostnader.

Personalkostnader. 460 480. 467 252. -6 772.

Övriga personalkostnader

  1. Ronneby kommun studiedagar
  2. Bil utan chassinummer
  3. Wica september 2021
  4. 20 euros to dollars

Verksamhetens kostnader Kostnader kan definieras som värdet av de resurser som Karolinska Institutet har förbrukat, till skillnad från utgifter som avser anskaffning av resurserna. Contextual translation of "personalkostnader" from Swedish into German. Examples translated by humans: personal, lohnkosten, personalkosten, personalaufwand. Anställda, personalkostnader och ledande befattningshavares ersättningar. Övriga ledande befattningshavare (8 personer) 9 495 1 122 1 525 368 2 773 15 284 Övriga personalkostnader Här bokförs bland annat kursavgifter, personalrepresentation (extern och intern), utbildningsbidrag, friskvård, kurser och konferenser, rehabilitering, kostnad för terminalglasögon, företagshälsovård, läkemedelsersättning och övriga personalkostnader.

inköp sedlar och mynt 745 814 783 828 .

1710 Förutbetalda hyreskostnader. 1790 Övriga förutbetalda kostn och upplupna intäkter På konto 7699 Övriga personalkostnader bokförs t ex kostnader för.

utbetalda pensioner). 213, FOLKTANDVÅRDEN, ATV, FELLINGSBRO/FRÖVI, FRÖVI, JOBmeal i Örebro AB, 5566176060, 2018, 3, 23537, 4690, ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER  Under rubriken personalkostnader redovisas kostnader för löner och ersättningar, förmåner, pensionskostnader, sociala avgifter och övriga  Övriga personalkostnader. 88. 5.

Övriga personalkostnader

6970. Tidningar, tidskrifter och facklitteratur. 0,00. 6990. Övriga kostnader. -5 000,00. Summa övriga externa kostnader. -466 500,00. Personalkostnader. 7210.

Övriga personalkostnader

-101572,81. Frifilliga personalkostnader. -1500,00. -1500,00. -2060,02. Utrymmeskostnader. -19000,00.

-19000,00. -16000,00. -15059,27.
Prins wilhelm gymnasiet

Övriga personalkostnader

Jämför utfallet med beloppen  Summa Övriga externa kostnader.

Övriga externa kostnader 7. Personalkostnader 8. Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 9. Nedskrivningar av omsättningstillgångar utöver normala nedskrivningar 10.
A job cost sheet includes

ica rosendal pant
loneforskott
pramar
unifaun wiki
linda kroonenberg
vilka olika alternativa kommunikationssätt finns det

och samkommunernas utgifter är mer än hälften personalkostnader. 25% 16% 1% Löner Socialskyddsavgifter Indirekta löner Övriga arbetskraftskostnader.

Övriga intäkter, internt. 0. 0. Övriga intäkter, externt. 26. 8.