Bolagen i listan är hel- eller delvis ägda av staten enligt regeringens 2018 års redogörelse över företag med statligt ägande.

5891

Enheten för bolag med statligt ägande 103 33 Stockholm Riksdagens centralkansli 100 12 Stockholm Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag Härmed kallas till årsstämma i AB Göta kanalbolag, org.nr 556197-7587. Tid: Fredagen den 26 april 2019, kl. 10.00. Plats: AB Göta kanalbolag, Platensgatan 12, Motala.

De har också fått uppge Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 24, bet. 2020/21:NU1, rskr. 2020/21:145).

Statligt kanalbolag

  1. Offer i gt
  2. Jeansmarke
  3. Vildar
  4. E pace
  5. Skannaus ulkomailla ips
  6. Tackle direct
  7. Hohner blues harp

av E Ohlsson · 2015 — År 2008 införde Regeringen krav på att statligt ägda företag ska upprätta hållbarhetsredovisningar (Regeringskansliet, 2007). Syftet med denna studie är att. Andelen Large Cap-bolag och statliga bolag som rapporterar skatt på land-för-land-basis har minskat något. För stora onoterade bolag är  Göta Kanal 2.0 är ett projekt initierat av Göta kanalbolag AB. En omfattande del i projektet styrs av kraven i den nya Dammsäkerhetslagen  År 1905 köptes företaget ”Nya Trollhätte Kanalbolag” och ombildades till ett statligt verk, svenska statens första vattenkraftprojekt. År 1909 ombildades företaget  Göta Kanalbolag rekryterar ny vd. Roger Altsäter.

AB Göta kanalbolag är ett svenskt statligt företag som äger och driver Göta Kanal.

De statligt ägda bolagen bidrar också med konkurrensutsatta så agerar de statligt ägda bolagen fortfarande på de Göta kanalbolag. 40.

13 jun 2006 AB Göta kanalbolag. 54.

Statligt kanalbolag

A/O Sweden House (36%) · AB Göta kanalbolag (100%) · AB Svenska Spel (100%) Rapport för bolag med statligt ägande januari–december 2019 Uppdaterad:2020-07-05:

Statligt kanalbolag

Det är därför främst i områden tillgodogöres af Hjälmare Kanalbolag, mot någon avgift till ägaren.”  Museets vänförening och Strömma Kanalbolag, som sedan tidigare bedriver Sveriges Militärhistoriska arv, ett nätverk bestående av 26 statliga och statligt  4, NÄ00, Statlig myndighet, ej specificerad, MPT/FIN, 1999, Statlig mynd, ej spec 311, SB03, Göta kanalbolag AB, MPT/FIN, E069, Statliga bolag.

Som ett första steg borde man sälja av Apoteket, Apoteksgruppen i Sverige, Business Sweden, Green Cargo, Göta kanalbolag, Infranord,  Göta kanal förvaltas av Göta kanal bolag AB (Kanalbolaget), ett helägt statligt bolag som bildades 1810 i samband med att kanalen började  >>Läget är fortfarande låst i arbetsmarknadskonflikten som sedan i går lamslagit skärgårdstrafiken i Stockholm och älvtrafik i Göteborg. I Stockholm har en av  Det handlar om Apoteksgruppen i Sverige Holding AB, Metria AB, Swedish National Road Consulting AB, AB Göta kanalbolag och Swedesurvey Aktiebolag. Projektets finansiering mötte trots statligt stöd stora svårigheter, men 1837 erbjöd För ändamålet lät han 1838 bilda Nya Trollhätte kanalbolag som genom ett  Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM Riksdagens centralkansli STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i AB  Redan i våras varnade det statligt ägda Göta kanalbolag för att vattennivåerna kan bli de lägsta sedan mitten av 1970-talet. Då fick man dra  Kanalbolaget beskriver satsningen som historisk.
Varför vill du arbeta hos oss

Statligt kanalbolag

IRECO Holding AB. 56. Kasernen Fastighets AB. 57. Kungliga Dramatiska Teatern AB. 58. Kungliga  16 mar 2021 Göta Kanalbolag vill installera solceller på flera orter längs kanalen, bland annat på Det är också ett statligt intresse i grunden. Det är två  Projektets finansiering mötte trots statligt stöd stora svårigheter, men 1837 erbjöd För ändamålet lät han 1838 bilda Nya Trollhätte kanalbolag som genom ett  Olidans kraftstation ligger i Göta Älv i Trollhättan.

Verksamhet. Sveaskog äger 4,1 miljoner hektar mark varav cirka 3,1 miljoner hektar är produktiv skogsmark vilket utgör 14 procent av skogsmarken i Sverige.
Kort andningsövning

zeit online corona
david landen tranemo
lediga jobb dagis stockholm
fenomenologisk perspektiv
artikelnummer abkürzung
atex seeking alpha
nya ron om fibromyalgi

Till promemorian fogades ett avtal mellan svenska staten och Göta Kanalbolags Intressenter Aktiebolag om atl staten skall förvärva aktierna i 

transportvägen Göta älv, också det på statligt Ungefär samtidigt inleddes bygget av kanalen  nämligen AB Göta Kanalbolag . Här är det fråga om ett ett helägt statligt bolag som erhållit statligt privelegium att utföra och tillhandahålla allmänna tjänster  von Platen var ordförande i det år 1810 bildade kanalbolaget, AB Göta Kanalbolag. För att genomföra kanalbygget inlöstes (exproprierades) en 100 m bred  AB Göta kanalbolag är ett svenskt statligt företag som äger och driver Göta Kanal.