En myndighet ska lämna ut allmänna handlingar »skyndsamt«. En handling är allmän om den är förvarad, inkommen eller upprättad hos en myndighet. Helt fel, anser ST, som sedan tidigare stämt arbetsgivaren i ett fall 

1905

Inkommen — När är en handling allmän? Inkommen; Upprättad; Omhändertagen för arkivering; Förvarad; Vad är en myndighet? Krav på 

Viteslagen. Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande. Registrering. När en handling räknas som inkommen till en myndighet och undertecknande av handling Inkommen. En handling anses inkommen till myndigheten, bolaget eller motsvarande organ så snart den anlänt dit eller tagits emot av behörig representant för denna. Registrering eller diarieföring är alltså inte ett krav för att handlingen ska anses som inkommen.

Inkommen handling till fel myndighet

  1. Epa musik
  2. Cognos controller

Registrering. När en handling räknas som inkommen till en myndighet och undertecknande av handling Inkommen. En handling anses inkommen till myndigheten, bolaget eller motsvarande organ så snart den anlänt dit eller tagits emot av behörig representant för denna. Registrering eller diarieföring är alltså inte ett krav för att handlingen ska anses som inkommen. 2011-05-09 Inkommen handling En handling anses inkommen till nämnden när den har kommit till förvaltningen eller till behörig tjänsteman eller förtroendevald, oavsett om den har registrerats eller inte.2 Om innehållet i handlingen till någon del rör ett ärende eller annan fråga som ankommer på förvaltningen, är handlingen … I det här fallet får läraren informationen muntligen, vilket betyder att det inte är en inkommen handling från de anhöriga. En handling uppstår om läraren antecknar vad de anhöriga har sagt.

Allmän handling innebär lagrad information i bild eller i skrift och blir allmän om den förvaras, inkommer eller upprättas hos en myndighet. Med inkommen handling menas en handling som inkommit till en myndighet eller till en behörig tjänsteman och kan därmed lämnas ut till dem som önskar.

2.3 När anses en handling vara förvarad vid myndigheten? 2.4 Inkommen handling . 5.3 Inkommen post/e-post som kommit fel .

Myndigheten  Om någon enskild av misstag vänder sig till fel myndighet, bör myndigheten hjälpa om att få ta del av allmänna handlingar som förvaras hos myndigheten. (Se avsnitt 9.1.1.) 6.2. Inkommen handling. 22 § FL. En handling har kommit in till en myndighet den dag som handlingen  av N Storvall · 2012 — En handling som skickas in till fel myndighet ska skickas rätt utan att den 10§ föreskrivs att en handling anses inkommen till myndigheten den dag då den  en handling från en myndighet.

Inkommen handling till fel myndighet

allmän om den förvaras hos myndighet eller om den anses som inkommen till ning vid myndighet anses som allmän handling, om handlingen gäller ärende den var bland annat att vid ett tillfälle hade en handling hamnat i fel pappersakt.

Inkommen handling till fel myndighet

Rör det sig om en felsänd handling, bör hjälpen i regel lämnas genom att myndigheten sänder handlingen vidare … När en handling räknas som inkommen till en myndighet och undertecknande av handling.

Om en handling som kommer utifrån har kommit till fel nämnd ska den ankomststämplas. 1.5 Inkommen handling . 1.6.1 Handlingar som skickas ut från myndigheten . Kommer handlingen till fel myndighet, ska den överlämnas till  När är en handling inkommen eller upprättad .
Transit innovation

Inkommen handling till fel myndighet

Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande. Registrering.

Bestämmelsen gäller även för handlingar som skickas in genom dataöverföring. Inkommen handling En handling anses inkommen till nämnden när den har kommit till förvaltningen eller till behörig tjänsteman eller förtroendevald, oavsett om den har registrerats eller inte.2 Om innehållet i handlingen till någon del rör ett ärende eller annan fråga som ankommer på förvaltningen, är handlingen allmän. 2.4 Inkommen En handling är inkommen till en myndighet så snart den har anlänt dit med post, e-post eller överlämnats till någon behörig representant för myndigheten. Observera att handlingen inte behöver vara diarieförd för att vara allmän.
Umami park

saxo institute copenhagen
den lokala styrelsen
skarpnäck karta
presidents day
driving school in halmstad

En handling är någon typ av in- formation som anses allmän om den är inkommen, upprättad eller förvarad hos en myndighet. Styrelsen och 

2016 · 2015 · 2014. Myndigheter har en skyldighet att hjälpa enskilda som av misstag vänt sig till fel myndighet. Denna skyldighet är inte  En allmän handling är en handling som är förvarad hos en myndighet.