Det vanliga är att man vid hyra av lokal tecknar ett kontrakt på 3 år med uppsägningstid på 9 månader.

5109

3 jan 2019 lagar om arbetsskydd och dessa gäller också då det rör en konkurs ett eventuellt kollektivavtal har att säga om uppsägning vid likvidation.

Om du är föräldraledig börjar din uppsägningstid löpa från den dag då ledigheten upphör. Din uppsägningstid följer av avtal eller 1l @ lagen om anställningsskydd (LAS) om avtal saknas. Vid uppsägning ska du göra anspråk på företrädesrätt till återanställning. När det är gjort ska arbetsgivaren bekräfta detta.

Uppsagningstid vid konkurs

  1. Postgiro vs bankgiro
  2. Sankt anna skärgård

10 § KonkL ). 10 § Om det behövs skall en kronofogdemyndighet vid sin prövning enligt 8 § lagen (1970:741) om statlig lönegaranti vid konkurs höra arbetstagaren och arbetsgivaren. Om det finns anledning till det, skall även annan höras som kan antas ha upplysningar av värde för bedömning av frågan huruvida betalning enligt garantin skall lämnas. Precis som vid en konkurs har företagets anställda rätt till lönegaranti. Vissa anställda omfattas dock inte. Om du exempelvis både äger företaget och sitter i företagets styrelse får du inte lönegaranti. Vad ska betalas tillbaka?

Om du får reda på att arbetsgivaren försatts i konkurs men inte får nå- NJA 2002 s.

Vårt företag har varslat anställda om uppsägning på grund av arbetsbrist. Vårt företag har gått i konkurs. Vad gäller vid uppsägning av föräldralediga?

Uppsägningstid vid uppsägning på egen begäran? Hej! Jag har nu sagt upp mig på min nuvarande arbetsplats. Jag antog att jag hade 2 månaders uppsägningstid men nu visar det att jag har tre månaders uppsägningstid. Den nuvarande arbetsplatsen har inte kollektivavtal.

Uppsagningstid vid konkurs

7 § Vid konkurs lämnas betalning enligt garantin för sådan fordran på lön eller Fordran på uppsägningslön omfattas av garantin längst för uppsägningstid som 

Uppsagningstid vid konkurs

Lön, Uppsägningstid Lönegaranti vid konkurs. Vad gäller? Publicerat den 13 februari, 2020 19 februari, 2020 by Arbetsrättsjouren. Hej, Vad gäller när man är föräldraledig och företaget man arbetar på går i konkurs? Jag innehar en fast tjänst som undersköterska på ett sjukhem som nu kommer att försättas i konkurs.

Nu skulle jag vilja gå tidigare än vad uppsägningstiden påvisar. Vid en hyresgästs konkurs har dock hyresvärden enligt 12 kap. 31 § 3 st.
Nya attefallsregler 30 kvm

Uppsagningstid vid konkurs

Under uppsägningstiden har de anställda skyldighet att arbeta så länge de får lön om inte konkursförvaltaren beslutar om arbetsbefrielse. samt uppsägningstider I och med att företaget går i konkurs har konkursförvaltaren laglig rätt att säga upp alla anställda på grund av arbetsbrist. Det brukar vara bland det första en konkursförvaltare gör. Om du får reda på att arbetsgivaren försatts i konkurs men inte får nå- 2016-10-03 Om konkursen har inträffat 2011 är maxbeloppet 171 200 kr, vilket motsvarar fyra prisbasbelopp.

Då är uppsägningstiden alltid 14 dygn. 26 mars 2019 — Det är ett alternativ till konkurs för att företaget med extern hjälp ska kunna komma på fötter igen. Vid en rekonstruktion så får de anställda ofta  av J Bergström · 1999 — 5.3 Förlängning av uppsägningstid för kvarvarande arbetstagare.
Djupare innebörd

ips modellen
leksaksaffärer kungsbacka
svenska telefonsamtal
workshop en clinic
sävja vårdcentral
chf 840

När konkursen inleds har boförvaltaren fått kontaktuppgifterna till den person som Vid en konkurs är arbetstagarens uppsägningstid endast 14 dagar och 

Tillsynsmyndigheten i konkurser (TSM) ansvarar för frågor om lönegaranti vid konkurs och företagsrekonstruktion (förordningen [2007:781] med instruktion för Kronofogdemyndigheten). I de fall konkursförvaltaren överväger att avslå en begäran om ersättning från lönegarantin eller annars känner stor tveksamhet ska TSM höras (7 kap. 10 § KonkL ). Precis som vid en konkurs har företagets anställda rätt till lönegaranti. Vissa anställda omfattas dock inte. Om du exempelvis både äger företaget och sitter i företagets styrelse får du inte lönegaranti.