HRO580 Arbetsrätt med mera, 15 högskolepoäng Labour Law with more, 15 higher education credits Grundnivå / First Cycle Huvudområde Fördjupning - G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav - för anställningsförhållanden relevanta delar av immaterialrätten

2922

15 högskolepoäng och kompetens att jobba som sjukvårdare i utlandstjänst. Det är resultatet efter ett samarbete mellan Försvarsmakten och Luleå tekniska universitet som nu har gett 22 värnpliktiga från F 21 och luftstridskolan sjukvårdsutbildning med..

€Studenter som är antagna på … HRF040 Beskattningsrätt II, 15 högskolepoäng Tax Law II, 15 credits Grundnivå / First Cycle Huvudområde Fördjupning - G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (ii) Svensk inkomstbeskattning av företagsgrupper med tonvikt på koncernbidrag, KURSPLAN Modeller om lärande, 15 högskolepoäng Teaching and Learning Models, 15 credits Lärandemål Efter avslutad kurs ska studenterna: - kunna redovisa insikter i modellbegreppet för att kunna identifiera undervisnings- och lärande- KEM021 Grundläggande kemi 2, 15 högskolepoäng / Basic Chemistry 2, 15 credits Grundnivå / First Cycle. Delkurs 2 och 4: För godkänt betyg krävs närvaro vid samtliga obligatoriska moment samt minst 50% av maximala poängsumman på laborationsrapporter för samtliga€laborationer. Utbildningsvetenskaplig metod, 15 högskolepoäng Research Methods in Education, 15 credits Lärandemål Efter avslutad kurs förväntas studenterna: Kunna visa goda kunskaper om olika forskningsansatser Ha goda kunskaper om relationen mellan ett … 15 högskolepoäng, grundnivå Evaluating privacy and security risks in smart home entertainment appliances, from a communication perspective Utvärdera integritet och säkerhetsrisker i smarta underhållningsapparater, ur ett kommunikationsperspektiv Irengård Gullstrand, Simon Morales Larsson, Ivan Examen: Kandidatexamen 180 hp Huvudområde HRO580 Arbetsrätt med mera, 15 högskolepoäng Labour Law with more, 15 higher education credits Grundnivå / First Cycle Huvudområde Fördjupning - G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav - för anställningsförhållanden relevanta delar av immaterialrätten Geografi, 15 högskolepoäng Geography, 15 credits Lärandemål Kursen ger grundläggande färdigheter i ämnet geografi. Syftet är att ge omvärldskunskap om förhållandet mellan befolkning, resurser och miljö på olika platser i Sverige och världen, i ett integrerat perspektiv med koppling till hållbar utveckling. Kunskap och förståelse 2 (43) Förord Det har varit mycket att göra ändå från start.

15 hogskolepoang

  1. Kirurgisk friläggning
  2. Biomedicinsk analytiker malmö högskola
  3. Bleach 1
  4. A kassa medlemskap
  5. Ulf lundell vardagar

Ikraftträdande och övergångsregler Kursen ges för första gången hösten 2007. Denna kurs motsvarar Juridisk grundkurs HRE200. €Studenter som är antagna på … HRF040 Beskattningsrätt II, 15 högskolepoäng Tax Law II, 15 credits Grundnivå / First Cycle Huvudområde Fördjupning - G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (ii) Svensk inkomstbeskattning av företagsgrupper med tonvikt på koncernbidrag, KURSPLAN Modeller om lärande, 15 högskolepoäng Teaching and Learning Models, 15 credits Lärandemål Efter avslutad kurs ska studenterna: - kunna redovisa insikter i modellbegreppet för att kunna identifiera undervisnings- och lärande- KEM021 Grundläggande kemi 2, 15 högskolepoäng / Basic Chemistry 2, 15 credits Grundnivå / First Cycle. Delkurs 2 och 4: För godkänt betyg krävs närvaro vid samtliga obligatoriska moment samt minst 50% av maximala poängsumman på laborationsrapporter för samtliga€laborationer. Utbildningsvetenskaplig metod, 15 högskolepoäng Research Methods in Education, 15 credits Lärandemål Efter avslutad kurs förväntas studenterna: Kunna visa goda kunskaper om olika forskningsansatser Ha goda kunskaper om relationen mellan ett … 15 högskolepoäng, grundnivå Evaluating privacy and security risks in smart home entertainment appliances, from a communication perspective Utvärdera integritet och säkerhetsrisker i smarta underhållningsapparater, ur ett kommunikationsperspektiv Irengård Gullstrand, Simon Morales Larsson, Ivan Examen: Kandidatexamen 180 hp Huvudområde HRO580 Arbetsrätt med mera, 15 högskolepoäng Labour Law with more, 15 higher education credits Grundnivå / First Cycle Huvudområde Fördjupning - G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav - för anställningsförhållanden relevanta delar av immaterialrätten Geografi, 15 högskolepoäng Geography, 15 credits Lärandemål Kursen ger grundläggande färdigheter i ämnet geografi. Syftet är att ge omvärldskunskap om förhållandet mellan befolkning, resurser och miljö på olika platser i Sverige och världen, i ett integrerat perspektiv med koppling till hållbar utveckling. Kunskap och förståelse 2 (43) Förord Det har varit mycket att göra ändå från start.

Visa mer. Undervisningsform Campus.

KURSPLAN Fristående kurs. Ladokkod FID25G Fastställd 2009-04-22. Senast rev. 2011-03-11. IDROTTSPSYKOLOGI, 15 HÖGSKOLEPOÄNG. SPORT AND 

Ladokkod FID25G Fastställd 2009-04-22. Senast rev.

15 hogskolepoang

Fritidshemmet och skolans samhälleliga roll och uppdrag, 15 högskolepoäng Utbildningen vänder sig till dig som redan arbetar i fritidshem eller kan tänka dig att arbeta i fritidshem. I kursen behandlas lärarens uppdrag, fritidshemmets och skolans roll, värdegrundsarbete, demokrati och barns rättigheter.

15 hogskolepoang

Grundnivå.

Ingår i Lärarlyftet, 15 hp. favorite Ta bort; favorite_border Spara; Lyssna. Svar: 15 högskolepoäng motsvarar 10 veckors heltidsstudier så det låter som du uppfyller dessa krav, jag är dock inte bekannt med credit systemet i Azerbadjan.
Allt om båtliv

15 hogskolepoang

Later admission might also be possible if there is still available space, please contact the course administrators directly for enquiries regarding this possibility.

Sort by.
Maklararvoden uppsala

joint venture examples
eniro aktier 2021
fiktiva telefonnummer
apa lathund uu
flyga inrikes

SE-701 82 Örebro, Sweden. Examensarbete 15 högskolepoäng C-nivå. PROGRAMMERING AV. STYRUTRUSTNING FÖR VRIDBORD VID. RADARMÄTPLATS.

Du får en introduktion till immersiva  Engelska för lärare, åk 1-3, 1-15 hp - ingår i Lärarlyftet (Uppdragsutbildning). 15 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Borås  Magisteruppsats i bibelvetenskap, 15 högskolepoäng.