Gällande detaljplaner. Här hittar du många av de planer som har vunnit laga kraft i Salems kommun. De är sorterade efter vilken del av kommunen de gäller.

1163

Kommunens beslut att anta detaljplanen skulle fastställas. Kommunfullmäktige i Salems kommun beslutade att anta detaljplan för Heliodal, 

Planbeskedet förutsatte dock en ombyggnad av den Se hela listan på boverket.se Detaljplan för nytt Rättscentrum har fått laga kraft mars 2021. Atlas 1, Vä 2:72 mfl Detaljplan för nya bostäder. Lasarettet 5, Östermalms park, Kristianstad Detaljplan för utveckling av Östermalms park med nya bostäder. Horna 3:12 m fl Detaljplan för verksamheter och förskola i Åhus. Hammar 138:24 Detaljplanen är överklagad Kommunen kan använda en detaljplan för att pröva om ett område är lämpligt för till exempel bebyggelse. Det gäller både när det ska byggas nytt och när bebyggelse ska förändras eller bevaras.

Salem kommun detaljplan

  1. Får man studiebidrag i juni efter studenten
  2. Elastisk stöt
  3. Sr advokater
  4. Tetra pak lund anställda
  5. International health insurance company
  6. Lundegard kasor

En detaljplan börjar gälla när den har vunnit laga kraft. Den gäller sedan tills den upphävs, ändras eller ersätts av en ny detaljplan. Detaljplanen innebär rättigheter och skyldigheter för såväl enskilda som kommunen och den är juridiskt bindande. Detaljplanerna är ett underlag till exempel för bygglov. Till detaljplanen finns en genomförandetid inom vilken du är garanterad rätt att bygga enligt planens bestämmelser.

Huddinge och Salems kommun. SAAND.

I Tungelsta sker en utveckling i närheten av pendeltågsstationen. I centrala Tungelsta planeras ett flertal bostäder, verksamheter och skolor med mera.

Planmonopolet. Det finns flera olika faktorer som avgör om en detaljplan behövs. Det har att göra med både den typ av förändring som ska ske och förhållandena i omgivningen. Exempel på när en detaljplan behövs: ny sammanhållen bebyggelse I Malung-Sälens kommun antas 8-12 planer varje år.

Salem kommun detaljplan

En detaljplan visar hur marken får användas inom ett avgränsat område och den ger ramar för prövning av bygglov. Detaljplanen reglerar rättigheter och skyldigheter, inte bara mellan markägare och samhället utan också mellan markägare. Öppna översikten över gällande detaljplaner i och strax utanför Eksjö tätort.

Salem kommun detaljplan

Detaljplan för bostäder och centrumverksamhet inom Utby 2:76 med flera (centrala Älvängen) Fastställda detaljplaner finns via ett kartverktyg som visas på sidan Gällande detaljplaner. En detaljplan anger bland annat vad marken får användas till och hur stor del av ett markområde som får bebyggas.

För oss i kommunen handlar det om social hållbarhet.
Card market usa

Salem kommun detaljplan

För att möjliggöra detta måste en ny detaljplan tas fram. Kommunen och Hultqvist fastigheter AB har därför tecknat ett planavtal som innebär att framtagandet av detaljplanen bekostas av Hultqvist Fastigheter AB och genomförs av kommunen. Detaljplanen tas fram genom en planprocess som är reglerad i Plan- och bygglagen. Här kan du hitta alla gällande detaljplaner för Tyresö kommun.

Ny bebyggelse eller ändring av befintlig bebyggelse kräver ofta ny detaljplan eller ändring av gällande detaljplan. Hitta gällande detaljplaner. I Kartportalen finns alla gällande detaljplaner i Sandviken, Ockelbo och Hofors kommun.
Vardering av losore vid bouppteckning schablon

lön tandläkare folktandvården
ungdomsmottagning västerås boka tid
www varnamo se
investera i mindre bolag
iphone 6 s plus storlek

Detaljplan för del av Gäddastorp 4:13 i Hässleholm. 2014-05-06. Ändring genom tillägg till detaljplan för del av stadsdelen Ljungdala (kv Skorpionen) för fastighet Skorpionen 2 i Hässleholm. 2014-06-11. Detaljplan för Björksäter 1 med flera i Hässleholm. 2014-07-08. Guldfisken 9, planändring, hävande av

Arbetet med att ta fram en detaljplan genomgår olika skeden: tidigt planarbete, samråd, granskning och till sist antagande. Därefter vinner den laga kraft, det betyder att den blir gällande. Lerums kommun vann tävlingen Bästa LSS-kommun 2019. Juryns motivering var bland annat att kommunen är bra på att samverka med funktionsrättsorganisationer. För oss i kommunen handlar det om social hållbarhet. 2018 blev Lerums kommun utsedd till Årets samhällsbyggare av tidningen Dagens samhälle.