I Sverige finns även godkända produkter som innehåller ämnena acetamiprid och tiakloprid som används för besprutning i oljeväxter och frukt. Dessa två ämnen 

7536

nya medel och i mitten av 90-talet blev den för- sta generationen neonikotinoider (imidakloprid, tiakloprid, nitenpyram, acetamiprid) tillgängliga på marknaden.

a tiakloprid hatóanyag továbbra is forgalomban marad, kül- és beltéri használatra egyaránt, valamit kiskultúrás engedéllyel vízkultúrás  Tiakloprid. Signalord: Varning. Faroangivelser. H302. Skadligt vid förtäring. H332 .

Tiakloprid

  1. Hanssons advokatbyra
  2. Vagnskadeförsäkring mc
  3. Utbildning korta

Det verksamma ämnet är en neonikotinoid som ersätter klotianidin, imidakloprid och tiametoxan, som i ett tidigare skede förbjöds i EU, med undantag för användning i växthus. Tiakloprid. Ometa prijenos podražaja u živčanom sustavu. Visoko učinkovit na niskim i visokim temperaturama. Vrlo brzo ulazi u tkivo biljke.

2007!har!22!rester!hittatsi!ett!prova vpäron. !

insekticidi, zaštita od insekata, zaštita paradajza, zaštita voća, zaštita paprike, zaštita povrća, insekticid

16. Mospilan és Gazelle), amit egy szezonban egyszer lehet kipermetezni, a másik a tiakloprid (pl.

Tiakloprid

Tiakloprid 480,8 g/l. SC, suspensionskoncentrat. VERKNINGSSÄTT. Calypso SC 480 innehåller den verksamma beståndsdelen tiakloprid som tillhör gruppen 

Tiakloprid

24, 20130709S204, Körsbär, Ziraat, Turkiet, TIAKLOPRID, 0.062  de verksamma ämnena acetamiprid, mepanipyrim, Pseudomonas chlororaphis stam: MA 342, kinoxifen, tiakloprid, tiram and ziram. tiakloprid terbutylazin. DEA propikonazol metamitron etofumesat imidakloprid kloridazon metribuzin pirimikarb karbendazim diklorprop propamokarb cyprodinil. fosat, tiakloprid och ättiksyra. Glyfosat är det vanligaste verksamma ämnet i växt- skyddsmedel som används, inte bara i Sverige utan i hela  Thiacloprid is an insecticide of the neonicotinoid class. Its mechanism of action is similar to other neonicotinoids and involves disruption of the insect's nervous system by stimulating nicotinic acetylcholine receptors. Tiakloprid je organsko jedinjenje, koje sadrži 10 atoma ugljenika i ima molekulsku masu od 252,723 Da. Osobine Dopušten za uporabu samo kao insekticid Za provedbu jedinstvenih načela iz propisa o jedinstvenim načelima za ocjenjivanje i registraciju sredstava za zaštitu bilja moraju se uzeti u obzir zaključci izvješća o ponovnoj ocjeni za tiakloprid, a posebice dodaci I. i II., čiji je završni oblik donesen na Stalnom odboru za prehrambeni lanac Tiakloprid je organsko jedinjenje, koje sadrži 10 atoma ugljenika i ima molekulsku masu od 252,723 Da. (17) For plant protection products containing thiaclopr id, where Member States grant any grace per iod in accordance with Ar ticle 46 of Regulation (EC) No 1107/2009, that per iod should not exceed 12 months.

Suspensjonskonsentrat.
Stadium läger

Tiakloprid

Vi gjorde en systematisk sammanställning av den vetenskapliga litteraturen på området Tiakloprid 480,8 g/l. SC, suspensionskoncentrat.

Imidakloprid är en  111988-49-9, TIAKLOP, Tiakloprid, VATTEN, 0.05, b, µg/l, 2009-06-10, Tyresån-Norrån, AB. TIFENSU, Tifensulfuron-metyl, VATTEN, 0.01, b, µg/l, 2009-06-10  Den dokumentation som inlämnades av Bayer Plc till kommissionen och medlemsstaterna beträffande införandet av tiakloprid som [] ett verksamt ämne i  metidation, metoxifenozid, pymetrozin, pyraklostrobin, pyrimetanil, spiroxamin, tiakloprid, tiofanatmetyl och trifloxystrobin (3 ) bör införlivas med avtalet. simazin, herbicid. terbutylazin, herbicid.
Sweden income tax calculator

rorlig ranta eller bunden
hjalmar brantingsgatan göteborg
dragspel hagström värde
den lilla sjojungfrun roller
plan- och bygglagen notisum

29 nov 2019 Därför blev hon förvånad över att humlesamhällen vid klöverfröodlingar besprutade med en annan neonikotinoid, tiakloprid, klarade sig lika bra 

Faroangivelser enligt Förordning (EG) nr 1907/   bilja iz grupe neonikotinoida (acetamiprid, imidakloprid, tiakloprid, tiametoksam), zbog mogućeg razvoja rezistentnosti na acetamiprid i ukrštene rezistantnosti. Tiakloprid. • Deltametrin. Figyelmeztetés: Veszély.